Högmässa

Präst: Bo Sandahl
Präst: Lena Sjöstrand
Musiker: Susannah Carlsson
Alla kyrkans körer medverkar