Högmässa

Präst: Magnus Malmgren
Präst: Bo Sandahl
Musiker: Stefan Ekblad
Ide vokalenseble sjunger.