Högmässa

Präst: Lena Sjöstrand
Präst: Johan Svanbom
Musiker: Hugo von Horn
Kollekt tas upp till Svenska kyrkans internationella arbete.