Högmässa

Plats: Domkyrkan, mittskeppet
Präst: Jan Kjellström
Präst: Josefin Gustafsson Andersson
Musiker: Susannah Carlsson