Högmässa

Plats: Domkyrkan, mittskeppet
Präst: Mats Nyberg
Präst: Lena Sjöstrand
Musiker: Robert Bennesh
Kör: S:t Laurentiikvartetten