Högmässa

Präst: Josefin Gustafsson Andersson
Präst: Lena Sjöstrand
Musiker: Janåke Larson
Kollekt tas upp till Den heliga Killans bönegemenskap.