Högmässa

Plats: Domkyrkan, mittskeppet
Präst: Lena Sjöstrand
Präst: Bo Sandahl
Musiker: Stefan Ekblad
Kör: Mikaelskören