Högmässa

Präst: Mats Nyberg
Präst: Jonas Persson
Musiker: Stefan Ekblad
Kör: S:t Laurentiikvatetten