Högmässa

Plats: Domkyrkan, mittskeppet
Präst: Biskop Johan Tyrberg
Präst: Lena Sjöstrand
Musiker: Robert Bennesh