Högmässa

Präst: Biskop em. Erik Aurelius
Präst: Kerstin Hesslefors Persson
Musiker: Janåke Larson
Biskop em. Erik Aurelius predikar
Koralkören
Kollekt tas upp till Svenska kyrkans internationella arbete, Fred och förståelse för unga kristna