Högmässa

Präst: Lena Sjöstrand
Präst: Jonas Persson
Musiker: Stefan Ekblad
Kollekt tas upp till SKUT, Svenska kyrkan i utlandet.