Högmässa

Präst: Lena Sjöstrand
Präst: Josefin Gustafsson Andersson
Musiker: Tomas Willstedt
Korinterna med dir. Kerstin Larsson medverkar
Kollekt tas upp till Evangeliska fosterlandsstiftelsen.