Högmässa

Präst: Josefin Gustafsson Andersson
Präst: Jonas Persson
Musiker: Stefan Ekblad
Anvisade platser med avstånd mellan sällskap.