Högmässa

Plats: Domkyrkan, mittskeppet
Präst: Lena Sjöstrand
Präst: Mats Nyberg
Diakon: Sandra Lindqvist
Musiker: Stefan Ekblad
Sångensemble