Högmässa

Präst: Jonas Persson
Präst: Anna Alebo
Musiker: Stefan Ekblad
Kammarkören med dir. Daniel Åberg medverkar
Kollakt tas upp till Svenska kyrkans unga