Högmässa

Präst: Anna Alebo
Präst: Kerstin Hesslefors Persson
Diakon: Maria Leijman
Musiker: Tomas Willstedt
Korallerna medverka
Kollakt tas upp till S:t Lukasföreningarna i Lunds stift (50%) samt Stiftelsen Skånes Stadsmission (50%)