Högmässa

Präst: Jan Kjellström
Präst: Veronica Helm Andréasson
Musiker: Tomas Willstedt
Kollekt tas upp till Svenska kyrkans internationella arbete