Högmässa

Präst: Josefin Gustafsson Andersson
Präst: Anna Alebo
Musiker: Stefan Ekblad
Korallerna under ledning av Linda Alexandersson
Kollekt tas upp till Svenska kyrkans unga i Lunds domkyrkoförsamling