Högmässa

Präst: Veronica Helm Andréasson
Präst: Josefin Gustafsson Andersson
Diakon: Carita Ibarra
Musiker: Tomas Willstedt
Korinterna under ledning av Kerstin Larsson
Kollekt tas upp till Svenska kyrkans internationella arbete