Högmässa

Präst: Jonas Persson
Präst: Kerstin Hesslefors Persson
Musiker: Tomas Willstedt
Renässansensemblen
Kollekt tas upp till Evangeliska fosterlandsstiftelsen, EFS