Högmässa

Präst: Veronica Helm Andréasson
Präst: Lena Sjöstrand
Musiker: Janåke Larson
Lunds kammarkör
Kollekt tas upp till Svenska kyrkans internationella arbete
Brödförsäljning