Högmässa

Plats: Domkyrkan, mittskeppet
Präst: Veronica Helm Andréasson
Präst: Jonas Persson
Musiker: Janåke Larson
Kollekt tas upp till Svenska kyrkans internationella arbeta, värdigare liv för romer (P220)