Högmässa

Plats: Domkyrkan, mittskeppet
Präst: Mats Ahlberg
Präst: Lena Sjöstrand
Musiker: Stefan Ekblad