Högmässa

Plats: Domkyrkan, mittskeppet
Präst: Kerstin Hesslefors Persson
Präst: Josefin Gustafsson Andersson