Högmässa

Plats: Domkyrkan, mittskeppet
Präst: Josefin Gustafsson Andersson
Präst: Lena Sjöstrand
Musiker: Janåke Larson
Kollekt tas upp till Sveriges Kyrkosångsförbund
Korinterna medverkar