Högmässa

Plats: Domkyrkan, mittskeppet
Präst: Lena Sjöstrand
Präst: Johan Tyrberg
Musiker: Janåke Larson