Högmässa

Plats: Domkyrkan, mittskeppet
Präst: Mats Ahlberg
Musiker: Stefan Ekblad
Kollekt tas upp till Svenskakyrkan i utlandet
Koralkören medverkar