Högmässa

Plats: Domkyrkan, mittskeppet
Präst: Veronica Helm Andréasson
Präst: Lena Sjöstrand
Musiker: Janåke Larson
Kollekt tas upp till Svenska kyrkans internationella arbete
Kören Ostrochorus medverkar