Högmässa

Plats: Domkyrkan, mittskeppet
Präst: Anna Alebo
Präst: Josefin Gustafsson Andersson
Musiker: Stefan Ekblad
Kollekt tas upp till Diakonicentralen
Korallerna medverkar