Högmässa

Plats: Domkyrkan, mittskeppet
Präst: Josefin Gustafsson Andersson
Präst: Anna Alebo
Musiker: Robert Bennesh
Kollekt tas upp till Svenska kyrkans unga
Schola Lundensis medverkar