Högmässa

Plats: Domkyrkan, mittskeppet
Präst: Jonas Persson
Präst: Veronica Helm Andréasson
Musiker: Robert Bennesh
Kollekt tas upp till Diakonicentralen