Högmässa

Plats: Domkyrkan, mittskeppet
Präst: Josefin Gustafsson Andersson
Präst: Mats Ahlberg
Musiker: Stefan Ekblad
Kollekt tas upp till Killans bönegård