Högmässa

Plats: Domkyrkan, mittskeppet
Präst: Lisa Vinsander
Präst: Josefin Gustafsson Andersson
Musiker: Stefan Ekblad
Kollekt tas upp till Svenska kyrkans internationella arbete, Stöd till romer i Rumänien
Korallerna