Högmässa

Plats: Domkyrkan, mittskeppet
Präst: Jonas Persson
Präst: Jan Kjellström
Musiker: Robert Bennesh
Kollekt tas upp till Svenska kyrkans unga
S:t Laurentii vokalensemble