Högmässa

Plats: Domkyrkan, mittskeppet
Präst: Lena Sjöstrand
Präst: Veronica Helm Andréasson
Musiker: Robert Bennesh
Kollekt tas upp till Svenska kyrkans internationella arbete
Korinterna
Fastlagsbullar vid kyrkkaffet