Högmässa

Plats: Domkyrkan, mittskeppet
Präst: Jan Kjellström
Präst: Jonas Persson
Musiker: Robert Bennesh
Kollekt tas upp till Evangeliska fosterlandsstiftelsen, EFS
S:t Laurentii kammarkör