Högmässa

Plats: Domkyrkan, mittskeppet
Präst: Veronica Helm Andréasson
Präst: Josefin Gustafsson Andersson
Diakon: Carin Hompe Svedberg
Musiker: Stefan Ekblad
Kollekt tas upp till Lunds stifts flyktingkollekt
Svanholm Singers