Högmässa – endast digital

Plats: Domkyrkan, mittskeppet
Präst: Mats Nyberg
Musiker: Susannah Carlsson
Domkyrkan 2023