Högmässa – endast digital

Präst: Bo Sandahl
Präst: Lena Sjöstrand
Diakon: Sandra Lindqvist
Musiker: Stefan Ekblad
Se mässan på youtube.com/lundsdomkyrka