Högmässa endast digitalt

Präst: Jan Kjellström
Präst: Mats Nyberg
Musiker: Stefan Ekblad
Högmässan strömmas på https://www.svenskakyrkan.se/lund/live
Efter gudstjänsten kan du också se den på Domkyrkans YouTube-kanal.