Högmässa endast digitalt på /www.svenskakyrkan.se/lund/live

Präst: Lisa Svensson
Präst: Magnus Malmgren
Musiker: Robert Bennesh
Högmässan strömmas på https://www.svenskakyrkan.se/lund/live
Efter gudstjänsten kan du också se den på Domkyrkans YouTube-kanal.