Högmässa med förbön för katekumener – digital

Präst: Biskop Johan Tyrberg
Präst: Marcus Nylander
Musiker: Robert Bennesh