Högmässa med katekumenatsändning

Präst: Biskop Johan Tyrberg
Diakon: Maria Leijman
Musiker: Stefan Ekblad
Ostrochorus med dir. Linda Alexandersson. Kollekt tas upp till Svenska kyrkans internationella arbete.