Högmässa med katekumensändning

Präst: Biskop Johan Tyrberg
Diakon: Sandra Lindqvist
Musiker: Robert Bennesh
Körmedverkan av Ostrochorus