Högmässa med katekumensändning

Plats: Domkyrkan, mittskeppet
Präst: Biskop Johan Tyrberg
Musiker: Stefan Ekblad
Lunds kammarkör