Högmässa med konfirmation

Präst: Fredrik Beverhjelm
Musiker: Janåke Larson
Kollekt tas upp till Den heliga Killans bönegård.