Högmässa med prästvigning

Plats: Domkyrkan, mittskeppet
Präst: Biskop Johan Tyrberg
Präst: Per Arne Joelsson
Musiker: Robert Bennesh
Kollekt tas upp till Svenska Bibelsällskapet