Holy Communion Service

Plats: Domkyrkan, dopkapellet
Präst: Mats Nyberg
HCS is recorded and can be seen afterwards on our Facebook page ”Lund Cathedral – Services in English”.
Med anledning av pandemin och enligt restriktionerna får max 8 personer vistas i kyrkan samtidigt. Denna gudstjänst sänds digitalt.