I play cement

Halla Steinunn Stefánsdóttir, I play cement, audio/videoinstallation.
Halla Steinunn Stefánsdóttir är en av de ledande personligheterna i den samtida musikscenen på Island.