Informationsmöte om Pilgrimsjubileet

Ansvarig: Magnus Malmgren